Sami är VD för Service Företag 1 AB och den som är samordnare i verksamheten.