Depositphotos_28338259_sI utförandet av våra tjänster ska största möjliga miljöhänsyn tas, genom att bl. a. i första hand välja miljömärkta produkter eller produkter som uppfyller motsvarande krav.

Vi strävar även efter att tillämpa högsta miljömässiga standard vid alla våra uppdrag. Detta innebär också att Service Företag 1:

  • Ser till att det finns produktsäkerhetsblad tillgängliga på arbetsplatserna.
  • Att personalen utbildas i miljömedvetande vad gäller produkter, dess användning och ett för såväl anställd som kund tryggt genomförande av städuppdragen.

Vi erbjuder alltid våra kunder att frakta skräp och annat oönskat till sortergårdar och/eller hjälporganisationer till ett bra pris och vi hoppas på att vårt engagemang för miljön inspirerar till ett miljövänligare tankesätt.