Andrahandsuthyrning

Under en tidsbegränsad period är det möjligt att hyra ut din lägenhet i andra hand. Funderar du på att hyra ut din lägenhet kontakta alltid oss innan du påbörjar denna process. Giltiga skäl för andrahandsuthyrning är t.ex. om du ska arbeta eller studera på annan ort eller om du ska pröva på ett samboförhållande

För att hyra ut i andra hand måste du ha vårt godkännande. Hyr du ut i andra hand utan vårt godkännande har vi som hyresvärd rätt att säga upp din hyresrätt.

Avflyttning

När du flyttar från din lägenhet är det viktig att tänka på följande:

 • Säg upp el-abonnemang och be om avläsning hos din elleverantör.
 • Gör adressändring på telefon 020 97 98 99 eller via mail www.adressandring.se
 • Lägenheten skall vara tömd och välstädad när den besiktigas.
 • Infaller avflyttningsdagen på en helgdag ska nycklar lämnas senast näst kommande vardag, om annat inte avtalats.
 • Kom ihåg att tömma och städa ur förrådsutrymmet.
 • Ta hand om skräp som uppkommer i samband med avflytt. Det är förbjudet att ställa grovsopor i soprummen eller trappuppgången.

Betalning av hyra

Hyran är en förskottsbetalning och ska betalas senast sista vardagen före varje månadsskifte. Du betalar med de avier du får av oss per post eller mail. Även om du inte fått någon avi har du en skyldighet att betala hyran.  Utebliven betalning eller flera försenade betalningar kan innebära att du förlorar hyresrätten.

Brandinformation

Alla bränder är små i början, det är därför viktigt att veta hur man direkt ska agera om en brand uppstår.

Grundregeln är: RÄDDA – VARNA – LARMA (112) – SLÄCK

För mer information besök gärna www.brandskyddsföreningen.se.

För er som bor i flerbostadshus är det viktigt att veta att trapphuset är en av två utrymningsvägar, fönster eller balkong den andra. Det är därför förbjudet att blockera trapphuset med olika tillbehör såsom cyklar, barnvagnar, möbler eller andra saker som försvårar en eventuell utrymning.

Ersättningsskyldighet

Tänk på att du som hyresgäst är ersättningsskyldig för onormalt slitage som t.ex. rökning i lägenheten, slitage orsakat av husdjur och annat onormalt slitage. Du blir också ersättningsskyldig vid förlust av nycklar.

Flyttstädning

När du flyttar ska du lämna lägenheten välstädad. Om städningen inte blir godkänd vid avflyttningsbesiktning kommer du att bli debiterad för eventuell städkostnad alternativt i mån av tid bli ombed att åtgärda den del av städningen som inte gick igenom besiktningen.

För allas trivsel

För att alla som bor i en fastighet ska trivas måste alla ta hänsyn till varandra. Det är därför viktigt att följa de regler som finns:

 • Har du sena eller tidiga vanor, visa hänsyn till dina grannar när du spelar något instrument, lyssnar på musik eller ser på TV. Tänk på att inte slå i dörrar.
 • Rökning är förbjuden i trappuppgångar och i övriga gemensamma ytor.
 • Skaka inte mattor eller dylikt från balkong eller fönster.
 • Tänk på att visa hänsyn till dina grannar när du använder din balkong.
 • Uppsättning av parabol är ej tillåtet utan vårt godkännande.
 • Har du husdjur är det ditt ansvar att de inte är störande för övriga hyresgäster.
 • Trapphuset är en viktig utrymningsväg och får inte blockeras. Det är därför förbjudet att ställa cyklar, barnvagnar och annat i trappuppgången.
 • Det är inte tillåtet att grilla från balkongen på grund av brandrisk.

Hemförsäkring

Som hyresgäst ansvarar du över att ha en egen hemförsäkring samt egen brandvarnare. Inbrott, brand eller översvämning kan drabba vem som helst.

Installation

Installation av vitvaror eller annan fast teknisk utrustning får inte göras utan vårt tillstånd. Kontakta alltid oss vid denna typ av installation.

Måla och tapetsera själv

Du får måla och tapetsera själv men tänk på att arbetet ska vara fackmannamässigt utfört. Du kan bli ersättningsskyldig när du flyttar om arbetet är slarvigt gjort eller om du använt felaktigt material eller extrem färgsättning. Är du osäker kontakta gärna oss innan du börjar.

Serviceanmälan

Om ditt ärende inte är akut kan du göra din serviceanmälan här. Är ärendet akut kan ni ringa på vårt journummer 072-0237661. OBS detta nummer får inte missbrukas.

Störningar

Normal hänsyn och sunt förnuft är grunden till ett gott och trivsamt boende för alla. Hyreslagen säger också att man ”skäligen bör tåla vissa störningar”. Detta innebär till exempel att ljud av barns lek eller ljud av borrning, flytt av möbler vid enstaka tillfällen inte anses som en störning. Om du känner dig störd av en granne är det alltid bra att ta upp detta direkt med din granne. Om den kontakten inte leder till någon förbättring är det är viktigt att du anmäler störningen till oss så vi kan vidta åtgärder för att komma till rätta med problemet.

I första läget ges en information om vad som upplevts som störande och när. Vid upprepade eller särskilt allvarliga störningar skickas en skriftlig varning ut. Om den störande trots detta inte upphör att störa kan det leda till uppsägning av hyreskontraktet.

Om det är en allvarlig och akut situation uppmanar vi till att ringa 112 och larma polis.

Tvättstuga

Du bokar din tvätt tid enligt de principer som gäller för din fastighet.

Det är viktigt att respektera varandras tvättider. Även om tvättstugan är tom på bokad tid, så betyder inte det att den är ledig. Det är varje användares ansvar att städa efter sig.

 • Rensa luddfiltret
 • Torka av maskinerna
 • Torka av golvet
 • Släng skräp
 • Ta med alla dina saker när du lämnar tvättstugan
 • Lås dörren efter dig
 • Felanmäl om något inte fungerar. När du felanmält är det viktigt att du på något sätt meddelar den som kommer efter att detta redan är gjort.
 • Tänk på att inte tvätta textilier som använts till djur i den gemensamma tvättstugan då det finns många personer med allergi.

Uppsägning

Uppsägning av din bostad ska ske skriftligen och vara oss tillhanda senast sista dagen i månaden. Detta innebär om du säger upp dig mitt i månaden är det ändå den sista dagen i månaden som uppsägningen räknas ifrån. Uppsägningstiden är tre kalendermånader. Din skriftliga uppsägning skall innehålla nedan

 • Dagens datum
 • Fullständigt namn
 • Adress
 • Lägenhetsnummer
 • Personnummer
 • Blivande adress
 • Telefonnummer där du är kontaktbar för visning av lägenheten. Du är skyldig att enligt hyreslagen visa lägenheten under hela uppsägningstiden.
 • Vilket datum du tänkt att flytta ur din lägenhet/förslag på besiktningstid

Hyresavtalet kan sägas upp för att upphöra att gälla vid det månadsskifte som inträffar tidigast efter tre månader från uppsägningen.